Hållbarhet

Hållbara lösningar för kommande generationer

 

Wibe Group är ett multinationellt företag med verksamhet i olika delar av världen. Vi påverkar och utifrån den påverkan vill vi driva en ansvarsfull verksamhet. Det gör vi genom att förstå och hantera alla effekter i värdekedjan, i dialog med våra intressenter. Vi ser det inte bara som ett ansvar utan också en möjlighet att påverka och driva en hållbar utveckling för vår verksamhet och samhället i stort.

Var står vi nu?

 

För att få en bra förståelse för var vi är idag och en utgångspunkt har vi använt EcoVadis för att betygsätta oss, vilket resulterat i en silvermedalj. Det betyder att vi är bättre än 75 % av företagen inom vår bransch. Betyget är baserat på ESG-ramverk som hjälper intressenter att förstå hur en organisation hanterar risker och möjligheter relaterade till miljömässiga, sociala och styrningskriterier. Det här är en bra början, men vi nöjer oss inte här.

Vår ambition

 

Vår ambition är att ta ledningen i vår bransch. Vi vet att detta är en stor utmaning, men med en tydlig vision, långsiktigt engagemang och ett ödmjukt förhållningssätt kommer vi att nå dit. Som ett första steg fokuserar vi på tre hållbarhetsområden:

 

arrow_right_16x16px.png Ansvarsfull verksamhet

En ansvarsfull verksamhet innebär att vi arbetar för ett koldioxidsnålt samhälle. För att uppnå detta fortsätter vi att gå över till förnybara energikällor och förbättra energieffektiviteten i våra fabriker.

 

arrow_right_16x16px.png Minimerad miljöpåverkan

Vi arbetar mot en cirkulär affärsmodell. Det innebär att vi försöker integrera cirkulär design och inköp, resurseffektiv drift, optimerad användningsfas och ansvarsfull livslängd. 

 

arrow_right_16x16px.png Hållbar arbetsgivare

Vi blir en hållbar arbetsgivare genom att stödja människor och samhällen. Vi arbetar för en arbetsmiljö som är inkluderande, säker och jämlik. Vi vill att människor ska utvecklas och lyckas.

Eco Performance

 

Eco Performance är vår plattform för hållbarhet för produkter, där du hittar miljödokumentation för vårt produktsortiment. Med full transparens visar Eco Performance våra produkters cirkulära värde och miljöpåverkan.

EcoVAdis_Silver_2024_200x200.png

Vårt betyg

 

EcoVadis totalpoäng återspeglar kvaliteten på vår hållbarhetsledning. Silvermedaljen delas ut till de bästa 6-15 % i vår bransch.

Läs mer på EcoVadis.com

WG_Icon_Sustainability_black_RGB_200x200px.png

Ansvar, vi bryr oss

 

Vi vill göra skillnad. Vi vill göra samhället och våra anställda stolta över oss som företag. Vi bidrar till att säkra en ljus framtid för kommande generationer.

Läs mer om våra värdeord.

Whistleblower service

Wibe Group set the highest professional and ethical standards in our daily work, both internally and in all contact with customers, suppliers and other stakeholders. Wibe Group is therefore concerned that misconducts or irregularities that have occurred in the organization that harm the business, or our employees are noticed and investigated as early as possible.

 

A whistleblower function has been set up to make it straightforward for anybody who want to provide information about misconduct or irregularities that are contrary to current legislation or policies. Through the whistleblower function, you can provide information anonymously. All notifications are received and investigated by an external providor. The whistleblower function is used to report all types of misconduct or irregularities.

 

How to make a report

You can follow thye link bellow or you can make a report via:

arrow_right_16x16px.pngTelephone: +46 8 82 40 00, open 08.00-16.00 (CET)

arrow_right_16x16px.pngLetter: Human&Heart, Pelle Bergs backe 3c, 791 50 Falun, Sweden

arrow_right_16x16px.pngE-Mail: info@humanheart.se

 

Please contact us if you want to meet us in person to provide information.