Förnybar energi

Vindkraftverk är placerade i mycket varierande och ofta krävande miljöer, oavsett om de är placerade på land eller ute till havs. Förhållandena för kabelförläggning präglas där av fuktighet och längs kusten finns även inslag av salthalt, vibrationer och hög vertikal vikt. Vi har skräddarsydda lösningar för de här miljöerna.

 

Tack vare flexibiliteten hos våra system kan vi möta alla utmaningar med en lämplig lösning. Våra specialövergångar fungerar smidigt när olika sektioner av vindkraftverken monteras. Det innebär snabb monteringstid. För att ge en så effektiv lösning som möjligt, använder vi flera av våra olika system för vindkraftverk. På grund av de tuffa miljöerna våra produkter befinner sig i använder vi främst varmgalvaniserade produkter, men även rostfritt stål och glasfiber. Våra kabelstegar, med sina unika sidoprofiler, är perfekta för att hantera hög vertikal vikt.

Produkter lämpliga för förnybar energi